accessible
close
small text
large_text
invert
info

מיחזור

picture

קרטון ונייר ממוחזר - זה מצויין לכם וזה הכי טוב לסביבה!

נייר וקרטון הם מוצרים שקל יחסית למחזר והתוצרים שלהם יכולים להתחרות ללא דופי מול תוצרים של נייר חדש. בשל העיבוד הנוסף שעוברת "עיסת הנייר" בעת המחזור, מתקבל חומר שנותן תחושה ייחודית ונעימה.

בנוסף להיבט התפעולי הישיר, מוצרים מנייר ממוחזר הם אמירה סביבתית וחברתית. את רוב המוצרים שלנו תוכלו לקבל על נייר ממוחזר והסביבה תגיד לכם תודה :)